Misja

 

Naszą misją jest harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci oraz młodzieży w zakresie esportu, a także promocja i upowszechnianie tej dyscypliny, szczególnie wśród lokalnych społeczności.

Dążymy przede wszystkim do tego, by wyposażyć młode osoby w narzędzia, które pozwolą im świadomie i mądrze dokonywać wyborów, rozwijać pasje, również te, które pośrednio z gier wynikają, zgodnie z przyświecającym nam motto: „Przez zabawę – uczyć, przez naukę – kształtować”. Choć naszym głównym celem nie jest wychowanie setek profesjonalnych esportowców, tworzymy struktury, które umożliwią młodym osobom rozwój talentów. Tak, aby po odpowiednim przygotowaniu mogły w esporcie swoich sił spróbować.

Potrzeba projektu esport.edu.pl wynika z jednej strony z postępującego rozwoju branży esportu, a z drugiej z braku dostatecznej edukacji oraz właściwych warunków do harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży w tym zakresie. Należy pamiętać, że każdy największy sportowiec był kiedyś dzieckiem. A każde dziecko, nie tylko te, które w przyszłości może zostać wielkim sportowcem, musi nauczyć się rozumieć zachowania własne i innych osób. Gry komputerowe, procesy w trakcie grania zachodzące oraz powszechna akceptacja gier przez młodych ludzi, są tu doskonałym narzędziem do nauki – oczywiście przy zachowaniu właściwej opieki.

W ramach ESPORT.EDU.PL kładziemy wyraźny nacisk na edukację poprzez granie. To nasz podstawowy cel. Dodatkowym wyróżnikiem jest fakt, iż jesteśmy osobami, które posiadają doświadczenia z działalności w różnych sektorach – działamy w organizacjach pozarządowych, jesteśmy przedsiębiorcami, niektórzy z nas pracują w administracji publicznej. Inicjatywa ESPORT.EDU.PL jest wypadkową wszystkich tych doświadczeń.

Obecnie koncentrujemy się na organizacji i rozwoju obozów esportowych, szkoleń związanych ze strukturami esportowym oraz Gaming House Gliwice. W przyszłości planujemy zaangażować się także w turnieje esportowe, lokalne ligi esportu oraz spotkania z ludźmi esportu i youtuberami.

Zespół