Kontakt

Stowarzyszenie GTW (organizacja pożytku publicznego)
ul. Zwycięstwa 1/1 44-100 Gliwice
KRS: 0000203503 NIP: 6312417032 REGON: 278238460
Bank Pekao SA 69 1240 1343 1111 0010 6779 4493
www.gtwgliwice.pl

+48 500 195 049 (Aleksandra Sosna - kierownik biura)
+48 500 170 516 (Dariusz Opoka - kierownik obozu)